Навигация

Акценти

Отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи през 2016 г.

 

Министерството на вътрешните работи публикува подробен отчет за дейността през изминалата 2016 г.

• Илюстрация