Навигация

Горещи теми

Звената “Български документи за самоличност” към СДВР и ОДМВР ще работят на 6-и и 7-и юни

МВР ще съдейства на всички български граждани, изгубили документите си за самоличност, да участват в изборите за членове на Европейския парламент на 7 юни т.г.

За осигуряване нормалното провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 07.06.2009 г., ръководството на МВР е разпоредило на звената “Български документи за самоличност” към СДВР и ОДМВР в страната да съдействат на всички български граждани, които желаят да упражнят правото си на глас. Във връзка с това звената за издаване на документи за самоличност ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди изборите и на пълен работен ден на 06.06.2009 г. и 07.06.2009 г.
     1. В седмицата преди изборите е създадена необходимата организация, която да позволи на гражданите, на които личните карти и валидни граждански (зелени) паспорти са изгубени, откраднати, повредени или унищожени, както и на тези, чиито заявления за издаване на лична карта са в процес на обработка да упражнят правото си на глас. на всеки гражданин, който пожелае това, в зависимост от конкретните възможности ще се ускори издаването на заявената от него лична карта или ще му бъде издадено удостоверение за загубен/откраднат/унищожен документ за самоличност (лична карта или граждански паспорт), което да послужи само пред секционната избирателна комисия в деня на изборите.
     2. Удостоверенията се издават при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност /лична карта и граждански (зелени) паспорти/ и липсата на възможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 05.06.2009 г. За тази цел гражданите от 02.06.2009 г. до 15.00 ч. на 07.06.2009 г., следва да подадат лично молба в ОДМВР/СДВР или РУ.
От 15.00 ч. до 17.00 ч. в изборния ден молби се подават само в ОДМВР/СДВР и всички РУ при СДВР.
     Удостоверенията се издават след подаване и регистриране на заявление за издаване на лична карта по постоянен адрес на заявителя. Това се отнася и за гражданите, които са родени до 31.12.1931 г. включително и до момента не са подменили гражданския си (зелен) паспорт с лична карта. Същото е валидно за учениците и студентите, пожелали да гласуват в избирателна секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес.
     Да се има предвид, че удостоверения може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес, след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.
     Молби за издаване на такива удостоверения  /придружени с друг валиден документ - паспорт, свидетелство за управление на МПС, удостоверение за раждане и др./ ще се приемат в рамките на работния ден от 02.06.2009 г. до 06.06.2009 г. и до 15.00 часа на 07.06.2009 г.
     Когато на лицето не е бил издаван нов български документ за самоличност към молбите се прилагат и два броя снимки.
     Удостоверението е с валидност до приключване на изборния ден и се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия.
     Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.