Навигация

Кампании

Започва кампания за прием в Академията на МВР през учебната 2017/2018 година

Академията на Министерството на вътрешните работи започва кампания за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2017/2018 година.
Специалностите, по които има възможност за кандидатстване за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна и задочна форма на обучение са: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“, „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.
За целите на кампанията МВР изготви 32-секунден видеоклип и брошура с възможност за излъчване и публикуване в медиите.

• Илюстрация

• Видео

FLV — 5952KB

Видеоклип