Навигация

Акценти

Отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи през 2015 г.

Министерството на вътрешните работи публикува подробен отчет за дейността през изминалата 2015 г. Статистическите данни извеждат стабилна тенденция към увеличаване на разкриваемостта на извършените престъпления.

• Илюстрация

Заглавие на фото