Навигация

Акценти

Отчет на дейностите по превенция и противодействие на корупцията в МВР

Публикуваме отчет на извършената до момента дейност по превенция и противодействие на корупцията в МВР (в изпълнение на дейност № 15 от Плана за превенция и противодействие на корупцията в МВР, 2016 г.)

• Илюстрация