Навигация

Новини

Министърът на вътрешните работи и зам.-директорът на ГДНП проведоха работна среща с ръководния състав на ОДМВР-София

Усещането за сигурност у гражданите е пряко свързано с доверието им към полицейските служители и полаганите от тях усилия в ежедневната им дейност, каза Румяна Бъчварова

Министърът на вътрешните работи и заместник директорът на Главна дирекция „Национална полиция“  ст. комисар Константин Димитров се увериха в готовността на областната дирекция за ефективното реализиране на стартиралата специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност в малките населени места. Те дадоха положителната си оценка за постигнатия напредък в резултатите на дирекцията през изтеклата 2016 г., а именно - двоен ръст на бързите производства, повишение  на разкриваемостта с 14% и понижение на кражбите  и грабежите.
Министър Бъчварова се запозна детайлно с подготовката на дирекцията и районните управления в Ихтиман, Самоков, Костенец и Елин Пелин, със спецификата на обслужваните от тях райони, предприетите от тях организационни и превантивни мерки, както и затрудненията, които срещат в отделните направления на дейност. Отчетено бе много доброто взаимодействие с органите на местната власт, с частните охранителни и туроператорски фирми на територията на Софийска област, като един от определящите фактори за ефективното противодействие на битовата престъпност и опазването на обществения ред в курортните комплекси през зимния сезон.
Очертавайки основните акценти и цели, министър Бъчварова подчерта, че фокусът на националната специализирана полицейска операция е поставен върху активизиране на охранителната дейност, така че да се гарантира по-завишеното полицейско присъствие в малките населени места. В заключение тя изрази своето очакване  предприетите мерки да дадат бързи и видими резултати, които да повишат усещането за сигурност у гражданите.

Снимки

• Илюстрация